Kosgeb Projeleri Kapsamında Geliştirdiğimiz Yemler

Yüksek yağlı ve ketojenik yemlerin Referansları

1. Bayrakdar, K.S et al .(2021) Periodontitis exacerbates the renal degenerative effects of obesity in rats. J Periodont Res. 2021;00:1–12. DOI: 10.1111/jre.12919
2. Gokcen, P et al (2021) A novel therapeutic approach to NASH: Both polyethylene glycol 3350 and lactulose reduce hepatic inflammation in C57BL/6J mice. Adv Clin Exp Med. 2021;30(11):1167–1174
3. Yeşilyurt, Z.E et al (2019) Urinary Bladder Weight and Function in a Rat Model of Mild Hyperglycemia and Its Treatment With Dapagliflozin. Front. Pharmacol., 16 August 2019 https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00911
4. Gazyagcı, S et al (2020) Investigation of the effect of Thermolife Ixir product on weight loss and some biochemical parameters in rats IJVAR, 3 (3): 79-84, 2020
5. Buyukdere, Y et al (2019). Cafeteria diet increased adiposity in comparsion to high fat diet in young male rats. Peer J 7:e6656. https://doi.org/10.7717/peerj.6656.
6. Buyukdere, Y (2018) Sıçanlarda Kafeterya Diyeti Ve Yüksek Yağlı Diyetin Obezite İle İlişkili Bazı
Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi
7. Çaylı , B (2021) Yüksek Yağlı Diyet İle Beslenen Ratlara Lactobacillus Acidophilus Uygulamasının Beyindeki Anoreksijenik Nöropeptidlere Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi
8. Karakaş, C.Ç (2021) Chia Tohumunun (Salvia Hispanica L.) Ratlarda Kafeterya Diyeti İle İndüklenen Obezite Üzerine Etkisi. Doktora Tezi
9. Usluel, G (2021) Sıçanlarda Erken Başlangıçlı Yüksek Yağlı Diyete Bağlı Obezitede Spirulina Platensis’in
Metabolik Ve Davranışsal Parametreler İle Kognitif Fonksiyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi
10. İde, T Et Al (2021) High Fat Feeds Cause Metabolic Disorders In Laboratory Animals. Poster Sunumu
11. Karaömerlioğlu, İ et al (2017) The Effect of Dapagliflozin Treatment on Beta Adrenoceptor-mediated Responses in High Fat Fed Diabetic Rat Heart. Poster Sunumu
12. İlkay, H.Ö (2020) Kinoanın (Chenopodıum Quınoa Wılld.) Kafeterya Diyetiyle Beslenen Ratlarda Glikoz Homeostazına Etkisi. Doktora Tezi
13. Karabulut, Ş (2019) Ketojenik Diyet ve Kalori Kısıtlı Diyetin Antiinflamatuvar Etkilerinin İncelenmesi. Uzmanlık Tezi
14. Çetinkaya, S (2020) Sıçanlara Uygulanan Standart, Ketojenik ve Batı Tipi Diyetin Basınç Yarası Üzerine Etkisi. Doktora Tezi
15. Gumus R. et al (2021) Low Vitamin D And High Cholesterol Facilitate Oral Carcinogenesis İn 4NQOİnduced Rat Models Via Regulating Glycolysis
16. Çetin S. (2018) Yüksek Yağlı Diyet İle Beslenen Sıçanlarda, Probiyotik Kullanımının Karaciğer Yağlanması Ve Metabolik Endotoksemi Üzerine Etkisi. Doktora Tezi 

©2021 Arden Araştırma ve Deney
⚡ by Scroll2Top